تعلیقاتی برکتب بزرگان
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تعلیقاتی برکتب بزرگانی همچون شیخ انصاری و عروة الوثقی و نیز کتب والد معظمشان از جمله آثار و تألیفات معظّم له است که علی رغم اشتغالات مبارزاتی و سیاسی با رژیم منحوس بعث عراق و رژیم پهلوی، از ایشان به رشته تحریر در آمده است.