الفقه الاسلامی
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
که رساله عملیه معظم له به زبان عربی است و بیشترین مسائل مبتلی به مؤمنین در آن ذکر شده است که با همکاری گروه استفتاء و زیر نظر معظم له تنظیم گردید