الجمعة و آثارها فی الاسلام(صلاة جمعه)
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1371
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
بحث مفصلی درباره نماز جمعه وآثار و احکام آن تفصیلاً در این کتاب مطرح گردیده که تقریری است از درس خارج فقه والد معظّم ایشان