الفقه الاسلامی و سیر الزمن
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
مسائل مستحدثه و جدید و به روز و تعیین جداول فلکی و محاسبات ریاضی در خصوص صور فلکی و بیان کیفیت استفاده از قبله نمای ابتکاری معظّم له به طور مبسوط درآن پرداخته شده است