سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه حضرت صاحب الزمان(عج) مشهد 
موسس و ریاست 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه خراسانی رضوی 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه خراسانی رضوی 
مدرس 
 
 
کلام